Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

Wij geven om uw privacy en streven er te allen tijde naar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ons doel is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Dit beleid zal u onder andere helpen te begrijpen welk soort persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Door dit privacybeleid op de website goed te keuren in verband met een aankoop of wanneer u persoonlijke gegevens indient, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven.

Rainbow Bay AB, bedrijfsregistratienr. 559342-1877 ("Rainbow Bay"/"wij"), Inedalsgatan 23, 11233 Stockholm, [email protected], is verantwoordelijk als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt of hebt verstrekt of die wij hebben verzameld op onze Site door middel van cookies met als doel uw aankopen te beheren en onze verplichtingen aan u als klant na te komen. De persoonlijke gegevens die wij verwerken kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, afleveradres en telefoonnummer.

Onze externe leveranciers, zoals betalingsproviders, kunnen ook persoonlijke gegevens verwerken, zoals uw persoonlijke identificatienummer of uw creditcardgegevens. Wij verwerken deze gegevens niet zelf en verwijzen u daarom naar het privacybeleid van deze externe aanbieders.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

De gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie, direct marketing, klantenenquêtes, nieuwsbrieven en statistieken. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om u post, sms-berichten en e-mail te sturen en voor telefonische marketing en informatie, tenzij u zich heeft afgemeld voor dergelijke communicatie. Dergelijke verwerking is noodzakelijk om een contract met u te sluiten en uit te voeren of is gebaseerd op onze legitieme belangen, waarbij ons legitieme belang is om onszelf en onze diensten op de markt te kunnen brengen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om u af te melden voor marketing naar u als klant.

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens altijd binnen de EU of EER te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter doorgeven aan serviceproviders die, zelf of via hun onderaannemers, gevestigd zijn of zakelijke activiteiten hebben in een land buiten de EU of EER. In dergelijke gevallen zijn wij er verantwoordelijk voor dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt met gegevens van of gedeeld met autoriteiten of onze partners, zoals derden voor bijvoorbeeld drukwerk en distributie.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de implementatie van een passend gegevensbeschermingsbeleid.

Bewaren van gegevens

Als je ervoor kiest om je bij ons als klant te registreren, worden je gegevens bewaard totdat je je uitschrijft. U kunt zich te allen tijde uitschrijven als klant.

Als u zich niet als klant registreert, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard zolang dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onze verplichtingen jegens u na te komen, bijvoorbeeld om leveringen en garantieverplichtingen af te ronden. Alle andere persoonlijke gegevens worden na drie jaar automatisch gewist.

Toegang tot, bijwerken en corrigeren van uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens hebt u recht op informatie over welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, ongeacht de manier waarop ze zijn verzameld. Als u dergelijke informatie wilt ontvangen, moet u een verzoek bij ons indienen.

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en bijgewerkt zijn. Als een van de gegevens die u ons verstrekt is gewijzigd, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres, naam of betalingsgegevens wijzigt of als u uw gebruikersaccount wilt wijzigen, verzoeken wij u ons de juiste gegevens te verstrekken door ons een e-mail te sturen. U hebt te allen tijde het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist.

Uw persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met direct marketing indien u zich verzet tegen een dergelijke verwerking. U hebt te allen tijde het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking kan worden beperkt tot slechts een deel van de verwerking, bijvoorbeeld de verwerking die verband houdt met direct marketing.

Cookies op de Site

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze Site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die onze webserver gebruikt om je toegang te geven tot bepaalde functies op de Site.

Er zijn twee soorten cookies: 1) een opgeslagen cookie (permanente cookie) die gedurende een bepaalde periode op je computer blijft, 2) een tijdelijke cookie (sessiecookie) die tijdelijk in het computergeheugen wordt opgeslagen gedurende de tijd dat je een pagina op de Site bezoekt. Sessiecookies verdwijnen wanneer u uw browser sluit.

Wij gebruiken cookies om de Site voor klanten te verbeteren, bijvoorbeeld door de Site aan te passen aan de wensen, keuzes en interesses van de klant, ervoor te zorgen dat de klant op de Site is ingelogd en niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer de klant een andere pagina bezoekt, u te helpen bijhouden welke artikelen u in uw winkelwagen hebt geplaatst en ervoor te zorgen dat u reclame ontvangt die voor u relevant is.

Door onze Site te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van cookies zoals beschreven in dit Privacybeleid. Als u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u deze uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt gevraagd telkens wanneer de Site probeert een cookie op uw apparaat te plaatsen. U kunt uw browser ook gebruiken om eerder opgeslagen cookies te verwijderen. Raadpleeg de helppagina's van je webbrowser voor meer informatie. Bovendien kunt u cookies op elk gewenst moment handmatig van uw apparaat verwijderen.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, de functionaliteit van sommige delen van de Site beperkt kan zijn en dat de Site mogelijk niet werkt zoals bedoeld, bijv. als u geen online aankoop kunt doen.